Hallitsematon projekti

Taloyhtiöiden yleisimpiä ongelmia peruskorjauksiin liittyen:

 

3. Hallitsematon projekti

Isoihin peruskorjausprojekteihin lähdetään liian hätäisesti eikä taloyhtiön henkinen tai taloudellinen valmius olekaan riittävä. Suunnittelu, kilpailutus ja valvonta ontuu eikä lopputulos ole täysin toivottu. Asukkaat eivät päässeet oikein kunnolla päättämään omista asioistaan eivätkä he saaneet oikein tietoa töiden aikanakaan. 

 

Ratkaisumme: POSITIIVINEN PERUSKORJAUS 

Osa 1, suunnitteluvaihe 

Kilpailutetaan ja/tai kutsutaan yhtiön tarpeisiin sopiva asiantuntijaryhmä. Esim. laajaan putkiremonttiin tarvitaan vähintään arkkitehti, lvi-suunnittelija, sähkösuunnittelija,  rakennesuunnittelija. Me teemme suunnitteluohjelmat ja -sopimukset taloyhtiön päättämällä tavalla ja johdamme ryhmää toimimaan tehokkaasti, laadukkaasti ja motivoituneesti. 

Ryhmässä laaditaan tarvittaessa ensimmäiseksi hankesuunnitelma jonka perusteella osakkaat voivat päättää konkreettisen teknisen suunnittelun käynnistämisestä ja hankkeen tavoitteista. Hankesuunnittelun aikana ei tarvita yleensä kaikkia eri suunnittelijoita.

Osakkaiden kanssa käydään riittävää keskustelua hankesuunnittelun aikana. Osakaskyselyt ja infoillat vähentävät turhaa pelkoa hanketta vastaan ja auttavat hankkeen onnistumisessa.

Teknisen suunnittelun yhteydessä laaditaan hankkeen viestintä-, laadunvarmistus-, ja valvontasuunnitelmat sekä talous- ja verotussuunnitelmat. Yhteiskunnan avustusmahdollisuudet kartoitetaan.

Näiden tavoitteena on saavuttaa todella osakaslähtöinen ja onnistunut hanke.

Hankkeeseen saattaa liittyä yleisten tilojen ja tontin jalostusmahdollisuuksia joilla saadaan osakkaille joko lisärahoitusta hankkeelle tai parempia yhteisiä tiloja.

Suunnittelun jälkeen hanke kilpailutetaan etukäteen mietityllä tavalla. Urakkamuotoa ja aikatauluja on mietitty parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Kilpailutus on avointa ja reilua. Mukana pidetään vain hyvämaineisia tekijöitä. 

Hankkeesta laaditaan esitys yhtiökokoukselle jonka perusteella hanke voidaan käynnistää hyvillä mielin.

 

Osa 2, korjausvaihe

Taloyhtiön päätöksenteon jälkeen laaditaan urakkasopimus ja ryhdytään toteuttamaan laadittuja suunnitelmia. Korjaustyön aikana on helppo huolehtia laadunvarmistuksesta, viestinnästä ja valvonnasta kun kaikista on etukäteen tehdyt suunnitelmat joihin kaikki osapuolet ovat sitoutuneet. 

Poikkeustilanteita varten on jo varauduttu, joten ne eivät pääse sotkemaan itse hanketta.

Osakkaat saavat tietoa hankkeen etenemisestä sovitulla tavalla, esim. kotisivujen kautta, asukas-tv:n kautta, säännöllisin sähköpostein tai paperitiedottein.  Kaikki on mahdollista kun on vain rohkeuttaa ottaa käyttöön uusia mahdollisuuksia.

 

Positiivisen peruskorjauksen hinnoittelu on tapauskohtaista ja annamme mielellämme tarjouksen vaiheittain tehdystä työstä.

 

Kysy lisätietoja! Joel Karvinen, puh. 0405403146